Cascais 2019

Så här söker du till Prag 2022

Anmäl dig genom att fylla I en ansökan på svenska. Formuläret hittar du här. Länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTB88jFe8XcCCkbDE5Bc6yQr4Pvyk…

 Sista ansökningsdag är 1 oktober, 2021.

 

Ansökningskriterier
Utgå från kriterierna för ett bra SonS-projekt när du fyller i ansökan:

1. Promotes students interest in science,
2. Refers to everyday life,
3. Has a sustainable effect,
4. Is feasible in everyday school life and can be financed with reasonable expenses,
5. Promotes inquiry-based learning.

Dessutom bör du vara:
bekväm med att prata engelska
nyfiken på att plocka upp nya idéer på festivalen
intresserad att skapa nya kontakter med lärare i Europa
visa intresse för att sprida idéerna från festivalen till andra
____________________________________________

Vi strävar efter en balanserad delegation av sju medlemmar med avseende på:
ämnesrepresentation (STEM)
könsfördelning
åldersbalans
fördelning mellan F-6, högstadiet och gymnasiet
geografisk spridning från Sverige

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Du kan komplettera din ansökan fram t o m 1 oktober genom att kontakta oss på sons@vetenskapenshus.se eller genom att redigera denna ansökan.
Under oktober 2021 kommer en jury kommer att gå igenom alla ansökningar och intervjua ca 20 finalister via digitalt medium.
Videointervjun är totalt 30 minuter där du bl a presenterar ditt projekt på engelska på 10 minuter.
Efter intervjun kommer du att få återkoppling på vilka som har gått vidare till Prag 2022.
Den svenska delegationen presenteras i gruppen https://www.facebook.com/groups/scienceonstagesweden/
Blir du antagen så betalar Science on Stage konferensavgift, kost och logi men ej för resan till och från Prag. Är ni flera personer bakom projektansökan så täcker vi kostnaderna för max en person.

Teresia, Anders & Anders / Science on Stage SE

Har du frågor, kontakta oss på sons@vetenskapenshus.se så hjälper vi dig!

Följ oss på på facebook http://bit.ly/2GkTOxy !