Åbo 2024

Så här söker du till Åbo (Turku) 2024

Anmäl dig genom att fylla i en ansökan på svenska: https://forms.gle/hqaP2KVcUW8xcbRQ7 

Sista ansökningsdag är 5 november, 2023.

 

 

Ansökningskriterier

Ansökningskriterier

Ditt Science on Stage-projekt bör uppfylla något eller flera av följande kriterier:

 • is from teachers for teachers, 
 • promotes inquiry-based learning, 
 • has a high relevance to everyday life 
 • is easy to implement in everyday school life and can be financed with reasonable means
 • promotes education for sustainable development (ESD)

Dessutom så bör du vara:

 • bekväm med att prata engelska
 • nyfiken på att plocka upp nya idéer på festivalen
 • intresserad av att skapa nya kontakter med lärare i Europa
 • intresserad av att sprida idéerna från festivalen till andra lärare

Vi strävar efter en balanserad delegation av sju deltagare med avseende på:

 • ämnesrepresentation (STEM)
 • könsfördelning
 • åldersbalans
 • fördelning mellan F-6, högstadiet och gymnasiet
 • geografisk spridning i Sverige

Juryn består av Emma Lindahl, Anders Florén och Anders Blomqvist (SonS_SE)

 

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

Du kan komplettera din ansökan t o m 5 november, 2023, genom att kontakta oss på sons@vetenskapenshus.se.

Under november 2023 kommer juryn (SonS_SE) att granska inkomna ansökningar och ca 20 kandidater väljs ut för en intervju via zoom.

Intervjun är ca 30 minuter lång där du bland annat kommer du att presentera ditt projekt på engelska och besvara några frågor.

Efter intervjun får du besked om du är antagen till Turku 2024.

 

Den svenska delegationen (sju delegater) kommer att presenteras på  https://www.facebook.com/groups/scienceonstagesweden/ där även ditt engelska summary publiceras.

Blir du antagen så betalar Science on Stage konferensavgift, kost och logi men ej för resan till och från Turku (Åbo). Är ni flera personer bakom projektansökan så täcker vi kostnaderna för max en person.

Emma Lindahl, Anders Florén och Anders Blomqvist / Science on Stage SE

Har du frågor, kontakta oss på sons@vetenskapenshus.se så hjälper vi dig!

Följ oss på på facebook https://www.facebook.com/groups/scienceonstagesweden